THE VIETBAY TELEVISION
CHANNEL 1.4 KAXT
FREE TO AIR 24/7
  • TIN TỨC CẬP NHẬT
  • GIẢI TRÍ
  • VĂN HÓA VIỆT
  • PHIM TRUYỆN
  • TIN TỨC
  • TALKSHOW THƯƠNG MẠI
  • LIVE/BREAKING
  • HỎI ĐÁP DI TRÚ/LUẬT PHÁP

XEM TOÀN CẦU TRÊN UNOIP TV CHANNEL 104 HOẶC TRÊN APP: UNOIPTV BOX
SOCIAL MEDIA: FACEBOOK.COM/VIETBAYTV
YOUTUBE.COM/VIETBAYTV

ĐÀI TRUYỀN HÌNH CỦA MỌI NGƯỜI MỌI GIỚI

SAN JOSE - SAN FRANCISCO - OAKLAND
ĐỊA CHỈ:
765 STORY RD, #120
SAN JOSE, CA 95122
ĐIỆN THOẠI: 408-287-3587; 408-707-4444
EMAIL: INFO@VIETBAY.TV
WEBSITE: VIETBAY.TV

BẢO TRỢ HOẶC QUẢNG CÁO
ĐIỆN THOẠI: 408-707-4444
TOLL FREE: 1855-666-5155